naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Stagnacija urbanih območij v 'stagnirani ' Srbiji – pristop h globalnemu pojavu v lokalnem kontekstu

Urban shinkage in a 'shrinking' Serbia – the approach to a global phenomenon in a local context

Avtor(ji):

Aleksandra Đukić, Branislav Antonić, Tijana M. Vujičić

Izvleček:

Glavni namen predstavljene raziskave je razumevanje osnovnih vzorcev stagnacije urbanih območij v Srbiji. Stagnacija mest, na katero pogosto naletimo v postsocialističnih državah, je v današnji Srbiji nov, a zelo razširjen pojav. Čeprav je stagnacija mest velik izziv za prihodnost države, še na nobeni ravni ni bila dovolj raziskana. Za razumevanje stagnacije urbanih območij bi bila prva »naloga« zagotovo določitev, katera mesta v Srbiji lahko uvrstimo med stagnirajoča urbana območja v lokalnem kontekstu. Raziskava se na to vprašanje osredotoča z razvojem štirih modelov za proučevanje procesov stagnacije urbanih območij v Srbiji glede na globalne dejavnike, ki vplivajo na te procese. Namen prispevka je pojasniti možnosti za uporabo posameznega modela in raziskati, kateri lokalno utemeljeni dejavnike lahko vplivajo na stagnacijo urbanih območij.

Ključne besede:

načrtovanje urbanega razvoja, stagnacija urbanih območij, postsocialistična mesta, globalno-lokalno, Srbija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.614-629

Citation:

Aleksandra Đukić, Branislav Antonić, Tijana M. Vujičić (2017). Stagnacija urbanih območij v 'stagnirani ' Srbiji – pristop h globalnemu pojavu v lokalnem kontekstu. | Urban shinkage in a 'shrinking' Serbia – the approach to a global phenomenon in a local context. Geodetski vestnik, 61 (4), 614-629. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.614-629

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC