naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Model domene kmetijskega informacijskega sistema, utemeljenega na standardih

Domain model of an agricultural information system based on standards

Avtor(ji):

Nikola Janković, Miro Govedarica, Gerhard Navratil, Paolo Fogliaroni

Izvleček:

Za boljše upravljanje podatkov v kmetijstvu so vladne službe razvile geoinformacijske sisteme. Ti sistemi, ki praviloma temeljijo na sodobnih tehnologijah in standardih, se lahko uporabljajo predvsem kot pomoč pri določevanju kmetijskih podpor, pri njihovem nadzoru ter kot podpora odločanju pri uresničevanju drugih nalog javnega sektorja. V okviru ene najstarejših politik Evropske unije, to je skupne kmetijske politike, se je razvil sistem kmetijskih subvencij, z njim pa tudi sistem, ki pomeni pomembno podporo sistemu kmetijskih subvencij. V članku predstavljamo razvoj obširnega geoinformacijskega sistema Republike Srbije ter njegovo verifikacijo s testnimi podatki. V skladu z zahtevami Evropske unije je treba v takšnem sistemu upoštevati posebne zahteve in standarde, kar je tudi pogoj pri približevanju Srbije Evropski uniji. Pri razvoju geoinformacijskega sistema za kmetijske subvencije so bile upoštevane tudi potrebe Srbije, pri čemer smo izhajali iz sedanjega okvira, rešitev pa smo prilagodili standardom in direktivam, kot so INSPIRE, ISO/LADM in LPIS. V članku se osredotočamo na rešitev, ki omogoča uporabo sistema za komunikacijo in predstavitve vsebine podatkovnih zbirk kmetom prek spletnih rešitev, kar je uporabno tudi pri verifikaciji samega sistema.

Ključne besede:

kmetijstvo, kmetijske subvencije, standardi, spletna rešitev, geoinformacijski sistem

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.51-67

Citation:

Nikola Janković, Miro Govedarica, Gerhard Navratil, Paolo Fogliaroni (2018). Model domene kmetijskega informacijskega sistema, utemeljenega na standardih. | Domain model of an agricultural information system based on standards. Geodetski vestnik, 62 (1), 51-67. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.51-67

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC