naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Računanje terenskega popravka na podlagi digitalnega modela gostote topografskih mas

Terrain correction computations using digital density model of topographic masses

Avtor(ji):

Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Miroslav Starcević , Dobrica Nikolić, Miljana Todorović Drakul, Danilo Joksimović

Izvleček:

V članku predstavljamo postopek računanja terenskega popravka za območje Srbije na temelju tako imenovanega digitalnega modela gostote DMG (angl. Digital Density Model) topografskih mas, to je mas Zemljine skorje nad ploskvijo geoida. DMG je bil določen na podlagi digitalnega modela reliefa (DMR) ločljivosti 30 x 30 metrov in osnovne geološke karte Srbije, ob tem pa smo upoštevali domneve o gostoti mas Zemljine skorje na obravnavanem območju. Predpostavljali smo, da je gostota litosferskih mas na območju Srbije med 2200 kg/m3 in 2800 kg/m3. Terenski popravek smo izračunali v 5765 točkah, ki so enakomerno razporejene po območju Srbije. V raziskavi smo tudi primerjali tako pridobljene rezultate s popravki modela terena, ko smo predpostavili, da je gostota litosfere na študijskem območju enaka in znaša 2670 kg/m3. Rezultati primerjalne analize so pokazali, da se terenski popravki razlikujejo od –1,31 mGal do 0,73 mGal, pri čemer pa je 98 % izračunanih razlik v intervalu ±0,2 mGal.

Ključne besede:

težnost, gostota, topografske mase, terenski popravek, Srbija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.79-97

Citation:

Oleg Odalović, Sanja Grekulović, Miroslav Starcević , Dobrica Nikolić, Miljana Todorović Drakul, Danilo Joksimović (2018). Računanje terenskega popravka na podlagi digitalnega modela gostote topografskih mas. | Terrain correction computations using digital density model of topographic masses. Geodetski vestnik, 62 (1), 79-97. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.79-97

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC