naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri

Influence of lateral refraction on measured horizontal directions

Avtor(ji):

Katja Cergol, Tomaž Ambrožič

Izvleček:

V prispevku obravnavamo, kolikšen je vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. Predstavljena je izmera bočne refrakcije pod različnimi pogoji. Kot izvor bočne refrakcije je bil uporabljen avtomobil. Meritve horizontalnih kotov so bile izvedene, ko je bil avtomobil na različnih oddaljenostih od instrumenta. Rezultate meritev smo primerjali z rezultati, izračunanimi po enačbah iz literature, z upoštevanjem enakih pogojev kot pri meritvah.

Ključne besede:

bočna refrakcija, refrakcijski kot, temperaturni gradient

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.188-200

Citation:

Katja Cergol, Tomaž Ambrožič (2018). Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. | Influence of lateral refraction on measured horizontal directions. Geodetski vestnik, 62 (2), 188-200. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.188-200

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC