naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv izgradnje avtocest in hitrih cest na ceno stanovanj v severovzhodni Sloveniji

The impact of the construction of motorways and expressways on housing prices in north-east Slovenia

Avtor(ji):

Dejan Paliska, Daša Fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne

Izvleček:

V prispevku smo v oviru hedonske analize cen z opredelitvijo prostorskega modela difference-in-differences (DID) analizirali vpliv izgradnje avtocestnih krakov A4 in A5 na povprečno ceno kvadratnega metra stanovanja v občinah na severovzhodu države in prostorsko razlitje vpliva med občinami. V tem delu Slovenije se je v zadnjih petnajstih letih dostopnost do priključka na avtocesto ali hitro cesto v povprečju izboljšala za več kot eno uro. Primerjava štirih ekonometričnih prostorskih modelov pokaže, da je prostorska metoda DID primernejša za analiziranje vpliva prometne infrastrukture na nepremičninski trg kot klasični neprostorski hedonski model cen. Rezultati analize so pokazali, da se s prisotnostjo najmanj enega avtocestnega priključka v občini cena stanovanja v povprečju dvigne za skoraj 11 % in da je prostorski učinek avtocestnih priključkov na ceno stanovanj v sosednjih občinah geografsko omejen.

Ključne besede:

cena stanovanja, vpliv avtoceste, prostorska soodvisnost, cenilka DID, severovzhodna Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.218-234

Citation:

Dejan Paliska, Daša Fabjan, Robert Vodopivec, Samo Drobne (2018). Vpliv izgradnje avtocest in hitrih cest na ceno stanovanj v severovzhodni Sloveniji. | The impact of the construction of motorways and expressways on housing prices in north-east Slovenia. Geodetski vestnik, 62 (2), 218-234. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.218-234

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC