naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pregled raziskav na področju 3D-katastra nepremičnin

A review of research on 3D real property cadastre

Avtor(ji):

Jernej Tekavec, Miran Ferlan, Anka Lisec

Izvleček:

3D-kataster nepremičnin (krajše 3D-kataster) je eno izmed pomembnih interdisciplinarnih raziskovalnih področij, na evropski in širši mednarodni ravni. Prve teoretične razprave segajo v 90. leta preteklega stoletja in se v začetku novega tisočletja še krepijo. Takrat so se oblikovali prvi mednarodni forumi za spodbujanje raziskav in oblikovanje teoretičnih zasnov 3D-katastra nepremičnin, ki jih je mogoče uveljaviti v praksi. Za spodbujanje sodelovanja med različnimi raziskovalnimi pobudami na širokem področju 3D-katastra je bila pri mednarodnem združenju FIG oblikovana delovna skupina za 3D-katastre. Pod okriljem FIG-a se je do danes zvrstilo pet tematskih delavnic oziroma mednarodnih forumov. Namen prispevka je podati kronološki pregled raziskav na področju 3D-katastrov s predstavitvijo objav, ki so pomembno usmerjale razvoj tega področja. Glavni vir so bile objave na mednarodnih forumih organizacije FIG, doktorske disertacije in znanstvene objave v mednarodnih revijah, katerih članki so opremljeni z digitalnim identifikatorjem DOI. Z raziskavami so bila v dveh desetletjih rešena številna pereča vprašanja, a obenem se pojavljajo nova, kompleksnejša vprašanja, predvsem povezana z uveljavitvijo 3D-konceptov v katastrskih sistemih posameznih držav, z večnamensko uporabo vsebinsko bogatih in kakovostnih 3D-katastrskih podatkovnih zbirk ter z združevanjem različnih prostorskih podatkovnih nizov v okviru 3D-katastra.

Ključne besede:

kataster, nepremičnine, 3D-kataster, zemljiška administracija, LADM

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.249-278

Citation:

Jernej Tekavec, Miran Ferlan, Anka Lisec (2018). Pregled raziskav na področju 3D-katastra nepremičnin. | A review of research on 3D real property cadastre. Geodetski vestnik, 62 (2), 249-278. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.249-278

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC