naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Učinkovitost različnih načinov odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih mrežah: primer spomenika Pobednik

The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for Pobednik statue

Avtor(ji):

Mehmed Batilović, Zoran Sušić, Marko Z. Marković, Marijana Vujinović, Gojko Nikolić, Toša Ninkov

Izvleček:

V članku obravnavamo učinkovitost odkrivanja grobih pogreškov opazovanj v geodetskih mrežah za dve različni metodi. Analiza je izvedena na primeru geodetske mreže za potrebe opazovanja spomenika Pobednik na območju trdnjave Kalemegdan v Beogradu, kjer je uporabljena ocena povprečne uspešnosti (angl. MSR – mean success rate). Za odkrivanje grobih pogreškov smo uporabili klasične analize in robustne metode. Rezultati empirične analize originalnih geodetskih opazovanj so pokazali, da so robustne metode učinkovitejše od klasičnih analiz odkrivanja grobih napak opazovanj v geodetskih mrežah.

Ključne besede:

grobi pogrešek, analiza grobih pogreškov, geodetska opazovanja, geodetska mreža, klasične analize, robustne metode

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.293-305

Citation:

Mehmed Batilović, Zoran Sušić, Marko Z. Marković, Marijana Vujinović, Gojko Nikolić, Toša Ninkov (2018). Učinkovitost različnih načinov odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih mrežah: primer spomenika Pobednik. | The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks: case study for Pobednik statue. Geodetski vestnik, 62 (2), 293-305. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.293-305

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC