naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza izvedljivosti vzpostavitve 3D-katastra iz različnih virov podatkov na primeru podzemne železnice v Varšavi

Feasibility study of 3D cadastre implementation using various data sources – the case of Warsaw subway

Avtor(ji):

Marcin Karabin, Krzysztof Bakuła, Anna Fijałkowska, Magdalena Karabin Zych

Izvleček:

V članku je predstavljen primer prilagoditve podatkov dvorazsežnega (2D) katastra za vzpostavitev 3D-katastra, pri čemer smo v skupnem referenčnem prostorskem sistemu združili podatke katastrske izmere in podatke zračnega laserskega skeniranja, da bi na tej podlagi prišli do predloga rešitve za izvedbo 3D-katastra. Primer se nanaša na podzemno železnico v Varšavi. V članku predstavljamo zasnovo 3D-katastra za predmete posebnega interesa, pri katerih je takšna rešitev potrebna za transparentno registracijo lastnine. Z namenom opisati številne posebnosti nepremičnine v 3D-prostoru, ki so povezane z železniškimi predori, samimi zemljišči s stavbami, ki so umeščene nad podzemno železnico, smo pridobili podatke zračnega laserskega skeniranja. Podatke smo uporabili za 3D-modeliranje stavb ter določitev območij nepremičnine. Za poenostavljene 3D-modele predorov smo uporabili podatke terestričnega laserskega skeniranja. Za združevanje raznolikih podatkov smo opredelili referenčni koordinatni sistem. Predlagani način povezovanja različnih podatkov omogoča prikaz nepremičnin v treh razsežnostih, ki je uporabnikom prijazen, hkrati pa omogoča nadaljnjo uporabo podatkov za prostorske analize.

Ključne besede:

kataster, 3D-kataster, nepremičnina, 3D GIS, 3D-prostorske analize, podzemna železnica, model stavbe

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.445-457

Citation:

Marcin Karabin, Krzysztof Bakuła, Anna Fijałkowska, Magdalena Karabin Zych (2018). Analiza izvedljivosti vzpostavitve 3D-katastra iz različnih virov podatkov na primeru podzemne železnice v Varšavi. | Feasibility study of 3D cadastre implementation using various data sources – the case of Warsaw subway. Geodetski vestnik, 62 (3), 445-457. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.445-457

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC