naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Metoda za prepoznavanje prihodnjih območij suburbanizacije

A method for identification of future suburbanisation areas

Avtor(ji):

Tomasz Budzyński, Joanna Jaroszewicz, Wioleta Krupowicz, Anna Majewska, Natalia Sajnóg

Izvleček:

V članku je obravnavan pojav suburbanizacije na globalni ravni, na Poljskem in podrobneje v okolici Varšave. Namen študije je analizirati možnosti uporabe informacij o transakcijah komunalno neopremljenih nepozidanih stavbnih zemljišč za prepoznavanje območij prihodnje pospešene suburbanizacije. Za verifikacijo soodvisnosti trga nepremičnin s kasnejšo suburbanizacijo smo izvedli splošno in podrobnejšo raziskavo. Za raziskavo na splošni ravni smo za obdobje 2009–2014 analizirali soodvisnost med skupnim številom transakcij in spremembo površin kmetijskih zemljišč v posameznih katastrskih občinah v okolici Varšave. Za podrobnejšo študijo smo izbrali dve občini, kjer smo za nepozidana stavbna zemljišča, ki so bila predmet transakcije, analizirali čas od transakcije do začetka investicije. Rezultati so pokazali, da je bilo 40 % na novo pozidanih stavbnih zemljišč predmet transakcije kot nepozidanih neopremljenih stavbnih zemljišč v zadnjih treh letih. Približno 30 % analiziranih nepozidanih in neopremljenih stavbnih zemljišč, ki so bila predmet transakcije, je bilo zatem predmet razvoja stavbnih zemljišč v obdobju treh let od transakcije. Na podlagi tega smo ugotovili, da so informacije o trgu nepozidanih stavbnih zemljišč pomembne za napoved suburbanizacije.

Ključne besede:

zemljišče, stavbno zemljišče, suburbanizacija, neopremljeno stavbno zemljišče, promet nepremičnin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.472-486

Citation:

Tomasz Budzyński, Joanna Jaroszewicz, Wioleta Krupowicz, Anna Majewska, Natalia Sajnóg (2018). Metoda za prepoznavanje prihodnjih območij suburbanizacije. | A method for identification of future suburbanisation areas. Geodetski vestnik, 62 (3), 472-486. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.472-486

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC