naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Sistem upravljanja kmetijskih parcel na Poljskem ter študija primera držav članic Evropske unije

Land parcel management system in Poland and a case study of EU member states

Avtor(ji):

Agnieszka Trystuła, Jadwiga Konieczna

Izvleček:

Sistem LPIS (angl. land parcel identification system) podpira sistem plačil na površino v državah EU v okviru skupne kmetijske politike. To je koristno orodje, ki omogoča pravilno delovanje mehanizma strukturne podpore kmetijstvu. Glavni cilj članka je analiza in ocena sistema upravljanja kmetijskih parcel na Poljskem v okviru rešitev, ki se uporabljajo v EU za namene skupne kmetijske politike. Predmet analize so bile uvedene rešitve na področju sistema LPIS, izhajajoče iz evropskih pravnih in tehničnih specifikacij, še zlasti tistih, ki se nanašajo na sprejeti tip referenčne parcele (kmetijska parcela, katastrska parcela, kmetijski blok, fizični blok, topografski blok). Na podlagi podatkov, med drugim zbranih s posebnim vprašalnikom, so bile opravljene raziskave, povezane s sprejetimi modeli referenčnih parcel v državah in regijah EU, vključno s Poljsko, za obdobje 2006–2016. Raziskovalni vzorec so bili sistemi LPIS, ki so se uporabljali v EU v obravnavanem obdobju. V članku je predstavljeno, kako so se s časom spreminjali uvedeni modeli referenčnih parcel in kaj so bili najpogosteje vzroki za te spremembe. Poljska je ena redkih držav članic EU, kjer je podlaga LPIS vse od leta 2006 uradni register nepremičnin. Sklepi raziskave so podlaga za pripravo sprememb na tem področju na Poljskem.

Ključne besede:

LPIS, zemljiški informacijski sistem, skupna kmetijska politika, EU, referenčne parcele

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.630-640

Citation:

Agnieszka Trystuła, Jadwiga Konieczna (2018). Sistem upravljanja kmetijskih parcel na Poljskem ter študija primera držav članic Evropske unije. | Land parcel management system in Poland and a case study of EU member states. Geodetski vestnik, 62 (4), 630-640. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.630-640

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC