naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pristop GIS za izdelavo in predstavitev načrta ureditve infrastrukture komasacijskega območja na Češkem

GIS approach to publishing common facilities plans of land consolidation in the Czech Republic

Avtor(ji):

Arnošt Müller

Izvleček:

V članku je predstavljen postopek komasacije, s poudarkom na uporabi geografskih informacijskih sistemov (GIS), na Češkem. V primerjavi z zahodnoevropskimi državami so sodobne komasacije v državah Srednje Evrope novost, kar pomeni, da ni stalnega razvoja oziroma preteklih izkušenj, na katerih bi gradili. To pa prinaša tudi priložnosti za uvajanje sodobnih pristopov, kot je vključitev GIS-rešitev v sam postopek komasacije. Načrtovanje komasacij na Češkem je praviloma izvedeno s programsko opremo CAD, v prispevku pa je predstavljena možnost uporabe GIS pri komasacijah, pri čemer je posebej izpostavljen pomen standardizacije podatkov. Standardizacija omogoča samodejno obdelavo podatkov in tudi njihovo veliko enostavnejšo predstavitev. V ta namen je predlagan objektno usmerjen podatkovni model za komasacijski načrt, ki vključuje načrt infrastrukturne ureditve (angl. common facility plan). Predlagani podatkovni model omogoča shranjevanje takšnega načrta v središčni podatkovni zbirki GIS. Podatkovni model, skupaj s standardizacijo, je predlog arhitekture novega GIS (geoportal) ureditvenih načrtov komasacijskih območij.

Ključne besede:

geografski informacijski sistem, GIS, komasacije, komasacijski načrt, standardizacija, geoportal, prostorski podatki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.641-656

Citation:

Arnošt Müller (2018). Pristop GIS za izdelavo in predstavitev načrta ureditve infrastrukture komasacijskega območja na Češkem. | GIS approach to publishing common facilities plans of land consolidation in the Czech Republic. Geodetski vestnik, 62 (4), 641-656. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.641-656

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC