naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geografske informacije množičnih virov s pristopom na temelju iger

Crowdsourcing geographic information with a gamification approach

Avtor(ji):

Roberta Martella, Eliseo Clementini, Christian Kray

Izvleček:

V zadnjih dveh desetletjih se pogosto srečujemo z geografskimi informacijami množičnih virov, zaradi katerih sta se izredno spremenila vloga in pomen geografskih podatkov v družbi. Razpoložljivost in uporabnost geografskih informacij sta bistvenega pomena za tako rekoč vse programske sisteme in storitve, kar je močno odvisno tudi od tega, koliko so se posamezniki pripravljeni angažirati za zbiranje oziroma izboljšavo podatkov. Ključno za oblikovanje sistemov, s katerimi bi povečali zadovoljstvo uporabnikov in samo učinkovitost, je razumevanje motivacije ljudi, da sodelujejo v tem procesu. V pričujoči raziskavi o množičnih virih geografskih podatkov smo uporabili metodo iger – tako imenovana igrifikacijo. Pristop se pogosto uporablja za spodbujanje ljudi k vključevanju v dejavnosti, ki se skrivajo za »pročeljem« igre. Ključna dejavnika, ki se spodbujata z igro, sta sodelovanje in tekmovanje. V raziskavi smo oblikovali konceptualni model, v katerem se zbirajo glavne tehnike iger, ki so prilagojene za geografske podatke in so podlaga za vzpostavitev knjižnice iger. Za preverjanje koncepta smo razvili rešitev za Android, namenjeno zbiranju geometričnih podatkov o notranjosti stavbe, kar smo preizkusili v nevtralnem okolju. Ključne besede: prostovoljne geografske informacije, podatki množičnih virov, metoda iger, igrifikacija, mobilna rešitev

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.213-233

Citation:

Roberta Martella, Eliseo Clementini, Christian Kray (2019). Geografske informacije množičnih virov s pristopom na temelju iger. | Crowdsourcing geographic information with a gamification approach. Geodetski vestnik, 63 (2), 213-233. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.213-233

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC