naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pravno zavezujoč mejni kataster v Avstriji: Zgodba o uspehu?

The legal boundary cadastre in Austria: A success story?

Avtor(ji):

Julius Ernst, Reinfried Mansberger, Gerhard Muggenhuber, Gerhard Navratil, Stefan Ozlberger, Christoph Twaroch

Izvleček:

Avstrijski geodeti v letu 2019 zaznamujejo 50. obletnico zakonske uveljavitve avstrijskega zakona o geodetski izmeri. Z navedenim zakonom se je uradno začel vzpostavljati tako imenovani pravni mejni kataster (nem. der Grenzkataster), ki je prinesel pomembno prelomnico v avstrijskem zemljiškem katastru, saj še vedno zagotavlja pravno varnost glede poteka meje zemljiških parcel. Ta pomembna obletnica prinaša priložnost, da se oceni in predstavi razvoj, uveljavljanje in delovanje pravnega mejnega katastra širši znanstveni in strokovni skupnosti. Kratkemu zgodovinskemu orisu avstrijskega katastra v članku sledi predstavitev prehoda z davčnega na pravni mejni kataster. Predstavljen je veljavni sistem zemljiškega katastra v Avstriji, s svojimi prednostmi in slabostmi. Dodatno so predstavljene načrtovane razvojne naloge. Ključne besede: zemljiški kataster, pravni mejni kataster, davčni kataster, zakon o geodetski izmeri, zemljiški administrativni sistem, zemljiška parcela, Avstrija

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.234-249

Citation:

Julius Ernst, Reinfried Mansberger, Gerhard Muggenhuber, Gerhard Navratil, Stefan Ozlberger, Christoph Twaroch (2019). Pravno zavezujoč mejni kataster v Avstriji: Zgodba o uspehu?. | The legal boundary cadastre in Austria: A success story?. Geodetski vestnik, 63 (2), 234-249. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.234-249

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC