naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kartiranje sprememb rabe zemljišč iz njivskih površin v trajne travnike z naprednimi metodami

Change detection work-flow for mapping changes from arable lands to permanent grasslands with advanced boosting methods

Avtor(ji):

Jiří Šandera, Přemysl Štych

Izvleček:

Ugotavljanje sprememb rabe oziroma pokrovnosti zemljišč na satelitskih posnetkih je zahtevna naloga, še posebej pri spremembah iz njivskih v travniške površine. Fenološke faze njivskih površin se namreč spreminjajo zelo hitro, medtem ko so pri travnikih stabilnejše. Zaradi spektralne podobnosti poljščin v najvišji vegetacijski dobi in trav je zelo težko ločiti med njivami in travniki. V članku predstavljamo relativno preprost postopek za ugotavljanje sprememb njivskih površin v travnike z dobro učinkovitostjo in točnostjo. Pri predlagani metodi se uporablja kombinacija algoritma za prepoznavanje sprememb MAD (angl. multivariate alteration detection) in obstoječe metode strojnega učenja boosting, kot sta algoritma AdaBoost z različnimi šibkimi učenci in Extreme Gradient Boosting, ki je precej nov pristop na področju daljinskega zaznavanja. Glede na rezultate raziskave znaša točnost rezultatov 89,51 %. Predlagani postopek je bil testiran na podatkih Landsat s 30-metrsko prostorsko ločljivostjo, pri čemer je bila uporabljena prosto dostopna programska oprema: R in GRASS GIS ter knjižnica Orfeo Toolbox.

Ključne besede:

daljinsko zaznavanje, strojno učenje, MAD, boosting, AdaBoost, strojno učenje, objektna analiza podob

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.379-394

Citation:

Jiří Šandera, Přemysl Štych (2019). Kartiranje sprememb rabe zemljišč iz njivskih površin v trajne travnike z naprednimi metodami. | Change detection work-flow for mapping changes from arable lands to permanent grasslands with advanced boosting methods. Geodetski vestnik, 63 (3), 379-394. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.03.379-394

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC