naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvedba novega slovenskega višinskega sistema (SVS2010)

Implementation of the new Slovenian Height System (SVS2010)

Avtor(ji):

Klemen Medved, Klemen Kozmus Trajkovski, Sandi Berk, Bojan Stopar, Božo Koler

Izvleček:

V Sloveniji je bil pred kratkim uveden nov državni višinski referenčni sistem z imenom Slovenski višinski sistem 2010 in z oznako SVS2010, s katerim se nadomešča Slovenski višinski sistem 2000 z oznako SVS2000. Tokratna realizacija višinskega sistema temelji na novi nivelmanski in gravimetrični izmeri ter podatkih o plimovanju morja. Njegova uvedba v praksi prinaša spremembe višinskega datuma (prej Trst, zdaj Koper) in tudi tipa višin (prej normalne ortometrične, zdaj normalne). Posledično zamik višin med obema sistemoma ni konstanten, ampak so spremembe višin v razponu od 1,4 do 30,8 centimetra. Žal tudi ni enostavne transformacije med višinskima referenčnima sistemoma, ampak mora geodet na podlagi danih podatkov in zahtevane natančnosti izbrati ustrezno metodo lokalne transformacije oziroma preračuna. Geodetska uprava Republike Slovenije je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pripravila Tehnično navodilo za uporabo novega državnega višinskega sistema, v katerem je podrobneje predstavljeno stanje in metode določitve višin v državnem višinskem sistemu. Na voljo je tudi nov spletni program SiVis za pretvorbo z GNSS-izmero določenih višin v oba višinska referenčna sistema (SVS2000 in SVS2010). Zaradi težav, ki jih je povzročal (stari) model geoida AMG2000/Trst v bližini državne meje, je bil ta ustrezno ekstrapoliran in sedaj pokriva tudi obmejni pas sosednjih držav. Obema slovenskima višinskima referenčnima sistemoma sta bili dodeljeni tudi EPSG-kodi.

Ključne besede:

SVS2000, SVS2010, transformacija, višinska referenčna ploskev, višinski sistem

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.33-42

Citation:

Klemen Medved, Klemen Kozmus Trajkovski, Sandi Berk, Bojan Stopar, Božo Koler (2020). Uvedba novega slovenskega višinskega sistema (SVS2010). | Implementation of the new Slovenian Height System (SVS2010). Geodetski vestnik, 64 (1), 33-42. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.33-42

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC