naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Deformacijska analiza po postopku Caspary

Deformation analysis: the Caspary approach

Avtor(ji):

Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič

Izvleček:

V članku je opisan postopek Caspary, ki je eden izmed postopkov deformacijske analize. Značilnosti tega postopka so testiranje skladnosti geodetske mreže, določitev stabilnosti točk med dvema terminskima izmerama, transformacija geodetske mreže s transformacijo S, izračun premikov in grafična predstavitev vektorjev premikov. V članku je najprej podano teoretično ozadje postopka, nato je postopek uporabljen na primeru simuliranih meritev dveh terminskih izmer. Rezultati postopka Caspary na obravnavanem primeru ne odstopajo bistveno od rezultatov, dobljenih s postopki Hannover, Karlsruhe, Delft, Fredericton, München in z robustnimi metodami.

Ključne besede:

postopek Caspary, geodetska mreža, deformacijska analiza, meritve, računski primer

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.68-88

Citation:

Veton Hamza, Bojan Stopar, Tomaž Ambrožič (2020). Deformacijska analiza po postopku Caspary. | Deformation analysis: the Caspary approach. Geodetski vestnik, 64 (1), 68-88. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.68-88

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC