naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vzpostavitev pasivne kontrolne GNSS-mreže v Sloveniji

Creation of a passive GNSS control network in Slovenia

Avtor(ji):

Danijel Majcen

Izvleček:

V prispevku je obravnavana idejna zasnova in izvedba projekta vzpostavitve kontrolne GNSS-mreže na območju Republike Slovenije. Kontrolne točke bodo namenjene nadzoru kakovosti delovanja omrežja SIGNAL ter preverjanju kakovosti metod in merilne opreme za določanje položaja z GNSS. Opisani so stabilizacija in izbor lokacij kontrolnih točk. Predstavljena je določitev referenčnih koordinat kontrolnih točk. Narejena je primerjava koordinat kontrolnih točk v referenčnih koordinatnih sistemih D96/TM in D96-17/TM. Narejena je tudi primerjava določitve koordinat kontrolnih točk na podlagi 24-urnih statičnih meritev, in sicer z navezavo na: 1) bližnje stalne postaje omrežja SIGNAL in 2) virtualno referenčno postajo (VRS; angl. virtual reference station) v neposredni okolici posamezne točke.

Ključne besede:

kontrolna mreža, kontrolna točka, točnost, statična GNSS-izmera, VRS z naknadno obdelavo

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.169-181

Citation:

Danijel Majcen (2020). Vzpostavitev pasivne kontrolne GNSS-mreže v Sloveniji. | Creation of a passive GNSS control network in Slovenia. Geodetski vestnik, 64 (2), 169-181. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.169-181

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC