naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Elektronski teodoliti – razvoj in klasifikacija

Electronic theodolites – development and classification

Avtor(ji):

Nedim Tuno, Simona Savšek, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

Izvleček:

Elektronski teodoliti kot samostojni instrumenti za merjenje kotov se v omejenem obsegu še vedno izdelujejo in aktivno uporabljajo po vsem svetu, čeprav prevladuje mnenje, da so zastareli in ob sodobnih tahimetrih že leta neuporabni. V članku podajamo pregled zgodovinskega razvoja teh instrumentov v zadnjih 55 letih. Na podlagi podrobne analize konstrukcije, zmogljivosti, funkcionalnosti in natančnosti smo elektronske teodolite razvrstili v tri skupine – enostavni, univerzalni in precizni. Opisane so osnovne značilnosti posameznih skupin.

Ključne besede:

elektronski teodolit, razvoj, klasifikacija, geodetska tehnologija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.182-197

Citation:

Nedim Tuno, Simona Savšek, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj (2020). Elektronski teodoliti – razvoj in klasifikacija. | Electronic theodolites – development and classification. Geodetski vestnik, 64 (2), 182-197. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.182-197

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC