naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Identifikacija območij vetroloma na podlagi časovne vrste s podatki C-SAR

Windthrow identification with C-SAR time series

Avtor(ji):

Alen Mangafić, Martin Puhar, Blaž Barborič

Izvleček:

V noči med 29. in 30. oktobrom 2018 je več gozdnih območij v Sloveniji in severni Italiji prizadel močan vetrolom. V članku predlagamo novo metodologijo za identifikacijo območij vetroloma. Predlagamo nova indeksa: PCA-CI za identificiranje območij večjih sprememb in PCA-WI za identificiranje območij vetroloma na podlagi časovne vrste podatkov C-SAR satelita Sentinel-1. V primerjavi z dosedanjimi študijami identificiranja vetrolomov predlagana metodologija ne odšteva kanalov dvopolnih in enopolnih kombinacij VH-VV, temveč predlaga nov pristop z multivariantno transformacijo zmanjševanja dimenzionalnosti časovnih vrst posameznih dvopolnih in enopolnih kombinacij v dveh obdobjih.

Ključne besede:

vetrolom, časovna vrsta, SAR, C-SAR, radar, Sentinel-1, daljinsko zaznavanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.335-347

Citation:

Alen Mangafić, Martin Puhar, Blaž Barborič (2020). Identifikacija območij vetroloma na podlagi časovne vrste s podatki C-SAR. | Windthrow identification with C-SAR time series. Geodetski vestnik, 64 (3), 335-347. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.335-347

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC