naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Primerjava drevesnih algoritmov razvrščanja pri zajemu območij pogorelih gozdov

Comparison of tree-based classification algorithms in mapping burned forest areas

Avtor(ji):

Dilek Kucuk Matci, Resul Comert, Ugur Avdan

Izvleček:

V študiji primerjamo rezultate različnih drevesnih algoritmov razvrščanja območij za zajem pogorelih gozdov v sredozemskem delu Turčije, to so naključni gozd (angl. random forest), rotacijski gozd (angl. rotation forest), J48, izmenično odločitveno drevo (angl. alternating decision tree), gozd z izločanjem atributov (angl. forest by penalising attributes), logična analiza podatkovnih algoritmov (angl. logical analysis of data algorithm) in funkcionalni gozd (angl. functional forest). Izvedli smo objektno analizo (OBIA, angl. object-based image analysis) izostrenih satelitskih podob Landsat 8. V študijo so bila vključena štiri pogorela območja oziroma regije, to so Kumluca, Adrasan, Anamur in Alanya. Kumluca, Anamur in Alanya so bili izbrani za učenje, medtem ko je bil Adrasan uporabljen kot študijsko območje. Rezultate smo ovrednotili z matriko razvrstitev in statističnimi analizami. Rezultati so bili najboljši pri uporabi algoritmov funkcionalnih dreves in rotacijskih dreves, pri čemer so se rezultati izkazali tudi statistično značilni, medtem ko so bili pri drugih algoritmih slabši.

Ključne besede:

drevesni algoritmi, strojno učenje, daljinsko zaznavanje, nadzorovana klasifikacija, Landsat

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.348-360

Citation:

Dilek Kucuk Matci, Resul Comert, Ugur Avdan (2020). Primerjava drevesnih algoritmov razvrščanja pri zajemu območij pogorelih gozdov. | Comparison of tree-based classification algorithms in mapping burned forest areas. Geodetski vestnik, 64 (3), 348-360. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.348-360

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC