naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Sledenje prostorsko-časovne dinamike v kontekstu urbane regeneracije javnih prostorov z uporabo geolociranih objav iz socialnih omrežij

Tracking spatiotemporal dynamics of the culture-led public space regeneration using geolocated social media posts

Avtor(ji):

Kaja Pogačar, Andrej Žižek

Izvleček:

V prispevku je predstavljena alternativna metoda za sledenje prostorsko-časovne dinamike socialnih interakcij v kontekstu procesov urbane regeneracije javnega prostora evropskih prestolnic kulture. Analizirani so javno dostopni geolocirani podatki z družbenih omrežij Instagram in Flickr, za kateri je značilno spletno objavljanje fotografij. Količina objav na družbenih omrežjih v nekem časovnem obdobju je proksikazalnik za prepoznavanje in retrospektivno analizo privlačnosti ter analizo prostorsko-časovne dinamike socialnih interakcij v javnih prostorih. Na podlagi pridobljenih podatkov sta predstavljena dva primera regeneriranih javnih prostorov iz dveh evropskih prestolnic kulture, in sicer območje DEPO2015 v mestu Plzen (CZ) ter DOKK1 urbano nabrežje v mestu Aarhus (DK). Rezultati kažejo, da lahko podatki s platforme Flickr, ki omogoča dostop do natančne geolokacije objavljenih fotografij, razkrijejo atraktivnost javnega prostora. Analiza podatkov z družbene platforme Instagram, ki uporablja geografsko referiranje, pa omogoča zaznavo pomembnejših dogodkov. Rezultate analize podatkov obeh virov je treba razumeti kot dragocen vir za določanje splošne ravni socialnih interakcij v javnem prostoru. Predstavljena metodologija je posebej primerna za analizo centralnih lokacij in posebnih dogodkov, kot je projekt evropske prestolnice kulture.

Ključne besede:

Flickr, Instagram, geolocirani podatki, javni prostor, prostorsko-časovna dinamika, evropska prestolnica kulture, urbana regeneracija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.376-388

Citation:

Kaja Pogačar, Andrej Žižek (2020). Sledenje prostorsko-časovne dinamike v kontekstu urbane regeneracije javnih prostorov z uporabo geolociranih objav iz socialnih omrežij. | Tracking spatiotemporal dynamics of the culture-led public space regeneration using geolocated social media posts. Geodetski vestnik, 64 (3), 376-388. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.376-388

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC