naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Možnost določitve visoko natančnega geoida za ozemlje egipta

Possibility to determine highly precise geoid for Egypt territory

Avtor(ji):

Moamen Awad Habib Gad, Oleg Odalović, Sofija Naod

Izvleček:

V članku predstavljamo rezultate študije, s katero smo preverjali, ali je mogoče na temelju dosegljivih globalnih in lokalnih podatkov o težnostnem polju določiti geoid z nekajcentimetrsko natančnostjo za ozemlje Egipta. Pri tem smo si zastavili dva cilja. Najprej podajamo pregled objav na temo izračuna geoida, sledi predstavitev aktualnih globalnih geopoetencialnih modelov (GGM) za območje Egipta. Analiza obstoječih modelov geoida v Egiptu je pokazala, da so izračunani na temelju neustrezne porazdelitve podatkov z nekonsistentnim vzorčenjem. Tudi danes za območje Egipta ni dovolj podatkov za izračun geoida. Za rešitev težave smo izbrali pristop podatkovnega okna ter uporabili tehniko kolokacije po metodi najmanjših kvadratov (angl. least square collocation – LSC). Rezultati so zanimivi in sprejemljivi, saj znaša standardna deviacija za odstopanja izračunanega geoida od vrednosti na kontrolnih točkah 11 centimetrov.

Ključne besede:

geoid, geopotencialni model, GGM, kolokacija, LSC, geoid Egipta, Egipt

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.578-593

Citation:

Moamen Awad Habib Gad, Oleg Odalović, Sofija Naod (2020). Možnost določitve visoko natančnega geoida za ozemlje egipta. | Possibility to determine highly precise geoid for Egypt territory. Geodetski vestnik, 64 (4), 578-593. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.578-593

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC