naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kakovost določitve nadmorskih višin z GNSS-višinomerstvom na območju Ljubljane

Quality determination of mean sea level heights with GNSS levelling on the Ljubljana city area

Avtor(ji):

Miran Kuhar, Robert Brglez, Božo Koler

Izvleček:

V prispevku smo analizirali kakovost določitve nadmorskih višin točk z RTK GNSS-višinomerstvom in uporabo nove višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper na območju Ljubljane. Na izbranih 57 reperjih smo določili merjene kvazigeoidne višine na podlagi elipsoidnih višin, izmerjenih z RTK GNSS-višinomerstvom, in nadmorskih višin v novem višinskem sistemu SVS2010. Primerjali smo jih z interpoliranimi vrednostmi kvazigeoidnih višin iz nove višinske referenčne ploskve SLO_VRP2016/Koper.

Ključne besede:

kvazigeoid, višinska referenčna ploskev, RTK GNSS-višinomerstvo, elipsoidna višina, interpolacija, kakovost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.219-233

Citation:

Miran Kuhar, Robert Brglez, Božo Koler (2021). Kakovost določitve nadmorskih višin z GNSS-višinomerstvom na območju Ljubljane. | Quality determination of mean sea level heights with GNSS levelling on the Ljubljana city area. Geodetski vestnik, 65 (2), 219-233. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.219-233

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC