naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena razlik med višinskim datumom Južne afrike in datumom mednarodnega višinskega referenčnega sistema

Estimation of vertical datum offset for the South African vertical datum, in relation to the international height reference system

Avtor(ji):

Matthews Siphiwe Mphuthi, Patroba Achola Odera

Izvleček:

Razlika in vrednost težnostnega potenciala v Južni Afriki se ocenjujeta na štirih temeljnih referenčnih točkah, in sicer s primerjavo z mednarodnim višinskim referenčnim sistemom IHRS. Predvideva se, da obstajajo razlike med višinskim datumom Južne Afrike (WP) in globalnim višinskim datumom (W0). V raziskavi je bil uporabljen pristop rešitve problema geodetskega robnega pogoja za eno točko (angl. geodetic boundary value problem – GBVP), kjer smo z Brunsovo enačbo ocenili vrednost anomalije višine po teoriji Molodenskega iz tako imenovanega motečega potenciala (TP). Na obravnavanih mareografih v Južni Afriki je težnostni potencial odstopal od globalnih referenčnih vrednostih za naslednje vrednosti: Cape Town 0,589 m2s-2, Port Elizabeth -1,993 m2s-2, East London -2,593 m2s-2, Durban 2,154 m2s-2. Odmik višinskega datuma na obravnavanih točkah glede na mednarodni višinski referenčni sistem je tako 6,013 centimetra v Cape Townu, -20,347 centimetra v Port Elisabethu, -26,478 centimetra v East Londonu in 21,996 centimetra v Durbanu. Ugotovljene razlike se lahko uporabljajo za uskladitev višinskega datuma Južne Afrike z mednarodnim višinskim referenčnim sistemom.

Ključne besede:

geoid, kvazigeoid, težnostni potencial, višinski datum, moteči potencial, anomalija višine

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.282-297

Citation:

Matthews Siphiwe Mphuthi, Patroba Achola Odera (2021). Ocena razlik med višinskim datumom Južne afrike in datumom mednarodnega višinskega referenčnega sistema. | Estimation of vertical datum offset for the South African vertical datum, in relation to the international height reference system. Geodetski vestnik, 65 (2), 282-297. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.282-297

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC