naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba srednjih mer za pojasnjevanje cen na trgu nepremičnin

The use of mean values for reporting real estate prices

Avtor(ji):

Melita Ulbl, Andraž Muhič

Izvleček:

Pravilno in nedvoumno poročanje o stanju trga nepremičnin je ena glavnih zahtev za zagotavljanje njegove preglednosti. Pri tem je poseben izziv poročanje o cenah nepremičnin, ki se realizirajo na trgu. V ta namen se praviloma uporabljajo srednje vrednosti cen nepremičnin, kjer pa morata tako poročevalec kot bralec dobro poznati zakonitosti posameznih vrst srednjih vrednosti na eni strani ter posebnosti heterogenosti nepremičninskega trga na drugi strani. V prispevku predstavljamo posebnosti posameznih mer srednjih vrednosti, ki se lahko uporabljajo v ta namen. Predstavljena je tudi problematika neupoštevanja vplivov vseh lastnosti nepremičnin na njihovo ceno. Te posebnosti so tudi podrobneje analizirane in predstavljene na primeru trga stanovanjskih hiš v Sloveniji. Namen prispevka je predstaviti dileme, s katerimi se srečujemo v Sloveniji pri poročanju o cenah nepremičnin na trgu, s tem pa tudi predstavljamo rešitve, ki jih bo Geodetska uprava RS začela uvajati v svojih poročilih o trgu nepremičnin.

Ključne besede:

mediana, povprečje, aritmetična sredina, geometrična sredina, trg nepremičnin, hiše

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.513-532

Citation:

Melita Ulbl, Andraž Muhič (2021). Uporaba srednjih mer za pojasnjevanje cen na trgu nepremičnin. | The use of mean values for reporting real estate prices. Geodetski vestnik, 65 (4), 513-532. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.513-532

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC