naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Zaznavanje stavb z uporabo nevronskih mrež, učenih s prenosom znanja

Building detection with convolutional networks trained with transfer learning

Avtor(ji):

Simon Šanca, Krištof Oštir, Alen Mangafić

Izvleček:

Rezultati klasifikacije stavb na ortofotu se uporabljajo kot vir za vzdrževanje katastra stavb. V zadnjih letih se za klasifikacijo stavb v svetu vse bolj uveljavljajo metode globokega učenja z uporabo konvolucijskih nevronskih mrež. V raziskavi predstavimo primer samodejne klasifikacije stavb z uporabo lastnih podatkovnih zbirk, izdelanih iz barvnih bližnje infrardečih ortofotov (BIR-R-G) in barvnih ortofotov (R-G-B). Preizkusili smo detekcijo stavb z uporabo predučenih uteži podatkovnih zbirk Microsoft Common Objects in Context (MS COCO) in ImageNet. Za detekcijo stavb smo uporabili Mask Region Convolutional Neural Network (Mask R-CNN). Namen raziskave je preizkusiti uporabniško vrednost globokega učenja za detekcijo stavb z uporabo predučenih uteži na podatkih drugega barvnega prostora s ciljem izgradnje klasifikacijskega modela brez ponovnega učenja.

Ključne besede:

globoko učenje, konvolucijske nevronske mreže, klasifikacija stavb, Mask R-CNN, detekcija objektov, segmentacija objektov, samodejna klasifikacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.559-593

Citation:

Simon Šanca, Krištof Oštir, Alen Mangafić (2021). Zaznavanje stavb z uporabo nevronskih mrež, učenih s prenosom znanja. | Building detection with convolutional networks trained with transfer learning. Geodetski vestnik, 65 (4), 559-593. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.04.559-593

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC