naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Šest let arhiva podatkov Sentinel-2 za Slovenijo

Six years of Sentinel-2 archive of Slovenia

Avtor(ji):

Peter Pehani, Tatjana Veljanovski, Žiga Kokalj, Krištof Oštir

Izvleček:

Sentinel-2 je visokoločljivostni optični satelitski sistem, ki ga je za Evropsko komisijo razvila Evropska vesoljska agencija (ESA). Trenutno sta v tirnici dva satelita tega sistema: Sentinel-2A od 23. junija 2015, od 7. marca 2017 pa še Sentinel-2B. Par Sentinel-2A in Sentinel-2B vsakih pet dni posname isto območje iz iste tirnice. Z izjemo prvih šestih obratovalnih mesecev (tj. druga polovica 2015) zagotavlja Sentinel-2, še posebej dvojna konstelacija, zelo stabilen vir podatkov. Že od samega začetka satelitske misije na Znanstveno- raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) vzdržujemo arhiv podatkov Sentinel-2 za območje Slovenije. Podatke shranjujemo v originalni obliki (tako imenovani produkti L1C) ter v štirih stopnjah nadaljnje obdelave. Arhiv zdaj deluje šest polnih let, kar je zadostno obdobje za statistični pregled. Arhiv podatkov Sentinel-2 smo proučili z različnih vidikov in na ravni vse države. Največ pozornosti smo namenili deležu oblačnosti. S tem, ko pridobimo vpogled v časovno- prostorsko razporeditev oblačnosti, najbolje ocenimo, koliko so optični podatki dejansko uporabni.

Ključne besede:

Sentinel-2, arhiv, satelitski podatki, časovna vrsta satelitskih posnetkov, stopnja oblačnosti, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.220-257

Citation:

Peter Pehani, Tatjana Veljanovski, Žiga Kokalj, Krištof Oštir (2022). Šest let arhiva podatkov Sentinel-2 za Slovenijo. | Six years of Sentinel-2 archive of Slovenia. Geodetski vestnik, 66 (2), 220-257. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.220-257

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC