naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vzpostavitev, nadgradnja in vzdrževanje območij enake bonitete

The establishment, upgrading, and administering of areas of equal land-rating values

Avtor(ji):

Janez Košir

Izvleček:

Začetki vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji segajo v čas avstro-ogrske države, ko je bila vzpostavljena katastrska klasifikacija zemljišč. Po letu 1953 so se v Sloveniji pogoji za gospodarjenje z zemljišči in njihovo obdavčitev spremenili. Strokovne skupine in posamezniki so pripravili predloge za vrednotenje zemljišč na podlagi proizvodne sposobnosti in ekonomike gospodarjenja na zemljiščih. Z objavo pravilnika za ocenjevanje tal v letu 1984 so bili vzpostavljeni prvi strokovni pogoji za nov način ocenjevanja zemljišč.

Ključne besede:

katastrska klasifikacija, proizvodna sposobnost, boniteta zemljišč, območje bonitete

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.509-520

Citation:

Janez Košir (2022). Vzpostavitev, nadgradnja in vzdrževanje območij enake bonitete. | The establishment, upgrading, and administering of areas of equal land-rating values. Geodetski vestnik, 66 (4), 509-520. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.509-520

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC