naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Natančna dokumentacija kulturne dediščine, izdelana s tradicionalnimi metodami in laserskim skeniranjem

Detailed cultural heritage recording produced with traditional methods and laser scanning

Avtor(ji):

Ljubo Lah, Alain Guerreau, Mojca K. Fras, Tilen Urbančič

Izvleček:

Za izdelavo dokumentacije objektov kulturne dediščine se še vedno pogosto uporabljajo tradicionalne metode izmer. Po drugi strani pa lahko geodetska izmera in sodobne tehnologije, kot je 3D-lasersko skeniranje, zagotovijo natančnejše, geometrično konsistentne in izjemno natančne podatke, ki jih je mogoče uporabiti kot podlago za podrobne vektorske načrte ali 3D-modele. Glavni cilj naše raziskave je bil preučiti komplementarni pristop z uporabo tradicionalnih in sodobnih metod za izdelavo podrobnih vektorskih načrtov romanske cerkve sv. Martina v Chapaizu v Franciji, ki so bistvenega pomena za nadaljnje razkrivanje njenega zgodovinskega razvoja. Geometrično je ta cerkev precej obsežna in ima veliko nepravilnosti v obliki. V prispevku je predstavljen in ovrednoten naš pristop k procesu dokumentiranja. Za analizo tlorisov cerkve iz obeh načinov zajema smo uporabili Prokrustovo analizo, ki nam je dala objektivno oceno točnosti. Primerjani so bili tudi oblaki točk zvonika, posneti z dvema različnima laserskima skenerjema.

Ključne besede:

evidentiranje kulturne dediščine, tradicionalna metoda izmere, metoda izmere, lasersko skeniranje, Prokrustova analiza, cerkev sv. Martina v Chapaizu, zgodovinski razvoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.442-458

Citation:

Ljubo Lah, Alain Guerreau, Mojca K. Fras, Tilen Urbančič (2023). Natančna dokumentacija kulturne dediščine, izdelana s tradicionalnimi metodami in laserskim skeniranjem. | Detailed cultural heritage recording produced with traditional methods and laser scanning. Geodetski vestnik, 67 (4), 442-458. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.442-458

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC