naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Mejna jama in drugi zanimivi katastrski mejniki okoli Socerba in doline Glinščice

Boundary Cave and other land cadastral boundary marks around Socerb Castle and the Rosandra valley

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada in Branko Bratož - Ježek

Izvleček:

V prispevku bomo opisali nekdanje mejnike katastrskih občin na čezmejnem območju med Socerbom in dolino Glinščice. Danes so tod na slovenski strani državne meje vasi Socerb in Beka, na italijanski pa Mačkolje, Prebeneg, Dolina, Boljunec, Kroglje, Gornji Konec in Botač. V času franciscejske katastrske izmere, torej v času Avstrijskega cesarstva, so te vasi, razen Mačkolj, sodile v skupni okraj Robida (Fünfenberg), ki je bil del istrskega okrožja. Zato tod lahko najdemo enake stare mejnike katastrskih občin iz časa franciscejske in remabulančne katastrske izmere kot drugod na današnjem območju Slovenije. Poleg dvanajstih klesanih mejnikov bomo predstavili še dva izjemna primerka naravnih mejnikov: napise, vklesane na vhodne stene jame, in napise, vklesane na gladko kamnito steno. Pokazali pa bomo tudi, da so lahko mejniki, ki imajo enako obliko kot nekdanji mejniki katastrskih občin, nekoč na Primorskem označevali tudi skupne posesti agrarnih skupnosti, ki so jih imenovali jusi, in te niso vedno sovpadale z mejami katastrskih občin.

Ključne besede:

katastrski mejnik, franciscejska katastrska izmera, jama, agrarne skupnosti, Socerb, dolina Glinščice

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.11-39

Citation:

Mihaela Triglav Čekada in Branko Bratož - Ježek (2024). Mejna jama in drugi zanimivi katastrski mejniki okoli Socerba in doline Glinščice. | Boundary Cave and other land cadastral boundary marks around Socerb Castle and the Rosandra valley. Geodetski vestnik, 68 (1), 11-39. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.11-39

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC