naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena kakovosti lidarja v Applovih napravah

Quality Assessment of LIDAR in Apple Digital Devices

Avtor(ji):

Jernej Vipavec, Klemen Kregar

Izvleček:

Podjetje Apple je leta 2020 v svoje pametne naprave prvič vgradilo sistem senzorjev lidar. S tem je lasersko skeniranje prvič v zgodovini pristalo v rokah laičnega uporabnika. V članku preverjamo, kako se nizkocenovni lidar snemalni sistem, vgrajen v Applovo napravo, odreže v primerjavi s profesionalnim geodetskim terestričnim laserskim skenerjem. Poleg kratkega opisa delovanja merskega sistema v Applovi napravi smo opravili celovit pregled literature. Različni avtorji so obravnavali sistem v primerjavi z drugimi metodami zajema prostorskih podatkov ali v študiji uporabnosti na različnih področjih. V članku smo preverjali geometrično kakovost snemalnega sistema lidar, vgrajenega v Applovi napravi iPad Pro, za potrebe 3D-modeliranja notranjih prostorov stavb. Izvedli smo poskusa na manjšem (~1 m) in večjem (~10 m) testnem polju ter ovrednotili geometrijsko kakovost zajetih podatkov. Ugotavljamo, da sistem Apple na večjih območjih ne more zagotoviti relativne položajne točnosti, boljše od 10 cm, in je lahko uporaben zgolj za izdelavo informativnih 3D-prikazov.

Ključne besede:

Lidar, Apple lidar, iPhone 13 pro, iPad Pro, oblak točk, natančnost, točnost, razpršenost, lasersko skeniranje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.145-179

Citation:

Jernej Vipavec, Klemen Kregar (2024). Ocena kakovosti lidarja v Applovih napravah. | Quality Assessment of LIDAR in Apple Digital Devices. Geodetski vestnik, 68 (2), 145-179. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.145-179

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC