naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Algoritem kriging za kartiranje gravimetričnih podatkov na severu Alžirije

Kriging algorithm for mapping the gravimetric data in the north of Algeria

Avtor(ji):

Ilies Benikhlef, Abderrahmane Senoussaoui, Sid Ahmed Benahmed Daho

Izvleček:

Namen tega dela je analiza in vrednotenje gravimetričnih podatkov na testnem območju severne Alžirije. S študijo želimo potrditi veljavne podatke za kartiranje anomalij težnosti iz grida, ustvarjene z interpolacijo. Tako smo izvedli prvi korak potrjevanja podatkov z uporabo interpolacije kriging; ta metoda je bila uporabljena za niz anomalij težnosti prostega zraka, reduciranih z uporabo geopotencialnega modela EGM08. Anomalije smo obravnavali kot izotropne spremenljivke, katerih variografska analiza je odvisna le od razdalj med točkami. V drugem koraku smo upoštevali anizotropni značaj, pri čemer sta bili glavni nalogi izračun smernih variogramov za vrednotenje podatkov in izvedba interpolacije s smernimi modeli. Nazadnje smo izvedli računalniško aplikacijo za interpolacijo in vrednotenje gravimetričnih podatkov z metodo kriging. Metoda temelji na algoritmu za vrednotenje in izdelavo grida anomalij težnosti prostega zraka, ki smo ga predlagali v naši raziskavi. Rezultati kažejo, da je anomalija prostega zraka izotropna spremenljivka, ki je odvisna le od razdalj med položaji, in da se vrednosti, pridobljene z interpolacijo, skladajo z vrednostmi anomalij, pridobljenimi iz grida ustanove BGI. Obe gravimetrični karti, naša, ustvarjena z interpolacijo, in karta ustanove BGI, sta si zelo podobni, kar potrjuje veljavnost algoritma kriging, ki smo ga predstavili v članku.

Ključne besede:

gravimetrija, kriging, variogram, anizotropija, navzkrižna validacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.194-210

Citation:

Ilies Benikhlef, Abderrahmane Senoussaoui, Sid Ahmed Benahmed Daho (2024). Algoritem kriging za kartiranje gravimetričnih podatkov na severu Alžirije. | Kriging algorithm for mapping the gravimetric data in the north of Algeria. Geodetski vestnik, 68 (2), 194-210. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.194-210

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC