naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

3D GIS rekonstrukcija madžarskega južnega obrambnega sistema

3D GIS reconstruction of Hungarian Southern Defense Line

Avtor(ji):

Attila Juhasz, Arpad Balogh

Izvleček:

Tehnologije daljinskega zaznavanja in GIS so postale učinkoviti pripomočki za rekonstrukcijo objektov in dogodkov vojaške zgodovine. V naši raziskavi smo uporabili lasersko skeniranje v povezavi z zgodovinskimi podatki za podrobno rekonstrukcijo značilnega dela madžarskega južnega obrambnega sistema. Ohranjeni objekti sistema so dobro dokumentirani in v dobrem stanju, vendar pa nekdanje vojaške karte zagotavljajo le približne položaje in smeri sovražnikovega ognja. Danes objekte prekriva gosta vegetacija, zaradi česar je dostop do njih otežen, za pridobivanje podatkov o njih smo tako uporabili združene podatke zračnega in terestričnega laserskega skeniranja. Postopek 3D rekonstrukcije obrambne linije je imel dva glavna cilja. Prvič, primerjati rekonstruirane objekte in njihove prvotne načrte na podlagi 3D CAD modelov, pridobljenih iz terenskih podatkov. Drugič, izboljšati nekdanje vojaške taktične karte, vključno s položaji in usmeritvami objektov, z vključitvijo 3D modelov v digitalni model terena območja, pridobljen iz podatkov zračnega skeniranja. Posledično so bile primerjane dimenzije in stanje objektov, obrambna struktura, predstavljena na nekdanjih taktičnih kartah, pa je bila izboljšana. S predstavljeno metodologijo bi lahko rekonstruirali celotno utrjeno linijo, kar bi lahko uporabljali za zgodovinske, izobraževalne, arhitekturne in turistične namene.

Ključne besede:

vojaška zgodovina, 3D rekonstrukcija objektov, združevanje podatkov laserskega skeniranja, 3D analize

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.211-222

Citation:

Attila Juhasz, Arpad Balogh (2024). 3D GIS rekonstrukcija madžarskega južnega obrambnega sistema. | 3D GIS reconstruction of Hungarian Southern Defense Line. Geodetski vestnik, 68 (2), 211-222. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.02.211-222

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC