naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Professional discussions
Professional discussion
News
Professional discussion
News
Professional discussion
News
Pages of the geodetic administration of the Republic of Slovenia
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

POROČILO S SESTANKA STALNEGA ODBORA INSPIRE (in Slovene)

Tomaž Petek

ŠTUDIJSKI OBISK PREDSTAVNIKOV UPRAVE ZA NEPREMIČNINE ČRNE GORE (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Irena Ažman, Tomaž Petek

KONFERENCA INSPIRE (in Slovene)

Tomaž Petek

GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Irena Ažman, Tomaž Petek

INSPIRE IN NSDI - POROČILO O STANJU ZA LETO 2011 (in Slovene)

Tomaž Petek

PRVI SRBSKI GEODETSKI KONGRES (in Slovene)

Tomaž Petek

NAMESTO UVODNIKA K STRANEM GEODETSKE UPRAVE (in Slovene)

Tomaž Petek

OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA KOSOVSKE KATASTRSKE AGENCIJE V LJUBLJANI (in Slovene)

Tomaž Petek

IMPACT OF THE NSDI IN THE SOCIETY, CHALLENGES FOR ESTABLISHMENT, 19. DO 20. SEPTEMBER 2011, SKOPJE, MAKEDONIJA (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

ČETRTA REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE PODATKE (in Slovene)

Tomaž Petek

PROJEKT DVOSTRANSKEGA TEHNIČNEGA SODELOVANJA (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

SLOVENSKO-NORVEŠKI POSLOVNI FORUM (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

NOVI PRAVILNIKI NA PODLAGI ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

KAJ NAS ČAKA PO OBVEŠČANJU? (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

NOVICE IZ GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Scientific and professional articles
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
Scientific and professional articles
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA 2008 (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Irena Ažman, Tomaž Petek

KONFERENCA INSPIRE V MARIBORU (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

SPREMEMBA ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI (in Slovene)

Tomaž Petek, Irena Ažman

MISIJA TAIEX O UVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE (in Slovene)

Tomaž Petek

MEDNARODNA KONFERENCA: REFORME V KATASTRU, SKOPJE 16. MAJ 2008 (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

POVZETEK POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETO 2007 (in Slovene)

Tomaž Petek

POVZETEK PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETI 2008 IN 2009 (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

SREČANJE SLOVENSKE IN HRVAŠKE GEODETSKE UPRAVE (in Slovene)

Tomaž Petek

OBISK PREDSTAVNIKOV MAKEDONSKE GEODETSKE UPRAVE V SLOVENIJI (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

POPIS NEPREMIČNIN JE ZAKLJUČEN (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

DIREKTIVA INSPIRE (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

VLADA RS SPREJELA POROČILO IN PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Tomaž Petek

DIREKTIVA INSPIRE JE USKLAJENA! (in Slovene)

Tomaž Petek, Uroš Mladenovič

PO POTRDILA IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV ODSLEJ TUDI NA UPRAVNE ENOTE (in Slovene)

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Book News & Symposia
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC