naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1984/4 (Let. 28/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 147
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Teledetekcija in družbeni sistemi informiranja v SR Sloveniji (Tomaž Banovec) .......... 149
 • - Spremembe v planu cikličnega aerosnemanja SR Slovenije in njihov vpliv na tehnologijo izdelave geodetske prostorske dokumentacije (Andrej Bilc) ........................ 157
 • - Fotopantograf – fotopan 5 (Bojan Vidmar) .................................... 159
 • - Uporaba mikroračunalnika v geodetskem upravnem organu (Bojan Vidmar) ............ 162
 • - Uporaba spektruma ZX za občinski geodetski upravni organ (Miroslav Logar, Leon Posega) ............................................. 165
 • - Uporaba računalniške grafike v geodeziji na sistemu HP 9835 A (Jože Šetina, Franci Bačar) ................................................ 168
 • - Uporaba mikrofilma v geodeziji (Aleš Seliškar, Mimi Žvan) ......................... 171
 • - Uporaba mikrofilma v zemljiškem katastru (Božo Demšar) ......................... 184
 • - Geodetska osnovna dela za potrebe topografske izmere 1250 km dolgega terenskega pasu v Libiji (Marjan Jenko) ................................................... 186
 • - Nove tehnologije v kartografiji (Branko Rojc) ................................... 191
 • - Kimofax – 6185 elektrostatični barvni reprodukcijski sistem (Vili Kos) ................. 200
 • - Optimiranje digitalnega modela reliefa za računanje topografskih odklonov vertikale (Dalibor Radovan) ...................................................... 203
 • - Merjenje dolžin z dvema različnima nosilnima valovanjema – dvobarvna metoda (Florjan Vodopivec, Dušan Kogoj) ........................................... 208
 • - Eksperiment z metrično kamero na Spacelabu (Dalibor Radovan) ................... 214
 • - Nekaj spoznanj ob uvajanju novih metod dela v geodetsko upravno prakso (Vinko Pušnik) . 219
 • - Pregled raziskovalnih nalog, ki so bile predstavljene na dnevu geodetov ............... 222
 • - In memoriam .......................................................... 223
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 224
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 226
 • PREGLED GRADIVA, OBJAVLJENEGA V LETU 1984 PO AVTORJIH .......................... 242

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC