naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki
Novosti iz stroke
Iz znanosti in stroke
Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije

Božena Lipej

PRVI KONGRES EVROPSKIH GEODETOV

Božena Lipej

AKTIVNO NA DELOVNEM TEDNU MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV V STOCKHOLMU

Božena Lipej

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE OPRAVILA PREDSEDOVANJE STALNEMU KOMITEJU ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI Z ODLIKO

Božena Lipej

SLOVENIJA PREDSEDUJE EVROPSKEM NEPREMIČNINSKEM ZDRUŽENJU

Božena Lipej

UVAJANJE POKRAJIN V SLOVENIJI IN PRENOS GEODETSKIH NALOG V PRISTOJNOST POKRAJIN

Božena Lipej

GENERALNO ZASEDANJE EUROGEOGRAPHICSA

Božena Lipej

STRATEGIJA INFORMACIJSKE DRUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Božena Lipej

MOŽNOSTI IMPLEMENTACIJE DIREKTIVE INSPIRE V SLOVENIJI

Božena Lipej

IZBOLJŠAVE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI KATASTROV IN ZEMLJIŠKIH KNJIG - DELAVNICA EUROGEOGRAPHICSA

Božena Lipej

PLENARNO ZASEDANJE STALNEGA KOMITEJA ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI

Božena Lipej

DELOVNI OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA EUROGEOGRAPHICSA V LJUBLJANI

Božena Lipej

(NE)POVEZOVANJE OSNOVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

Božena Lipej

UVOD V OTVORITVENO KONFERENCO VZPOSTAVITVE EVROPSKEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOVENIJI, 15. MAJ 2007

Božena Lipej

RAZGOVOR KMETIJCEV IN PROSTORCEV O RAZVOJU PODEŽELJA S PROF. DR. MAGLOM

Božena Lipej

SODELOVANJE MED MAKEDONSKO IN SLOVENSKO DRŽAVNO GEODETSKO UPRAVO

Božena Lipej

BOLONJSKA PRENOVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN POBUDE DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE

Božena Lipej

ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

Božena Lipej

PREGLED PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI GEODETSKE UPRAVE - REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2006

Božena Lipej

IZKUŠNJE NIZOZEMSKEGA KADASTRA - PODLAGA ZA NOV ZAKON O ORGANIZACIJSKI ZDRUŽITVI NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

Božena Lipej

PREDSTAVITEV STROKOVNIH PODLAG ZA ORGANIZACIJSKO ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

Božena Lipej

DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE 2007 - 2013

Božena Lipej

PRENOVLJENA EVROPSKA STRATEGIJA DELOVANJA GEODETSKIH IN NEPREMIČNINSKIH DRŽAVNIH INSTITUCIJ

Božena Lipej

AKTIVNOSTI V KATASTRSKI IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNI EKSPERTNI SKUPINI EUROGEOGRAPHICSA

Božena Lipej

NEKATERA IZHODIŠČA PRI ZDRUŽEVANJU NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (ZEMLJIŠKA KNJIGA, ZEMLJIŠKI KATASTER)

Božena Lipej

PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN - PREGLED OPRAVLJENEGA DELA 2000-2005

Božena Lipej

NOVA EVROPSKA NEPREMIČNINSKA INICIATIVA

Božena Lipej

AKTUALNOSTI V EVROPSKIH NEPREMIČNINSKIH ZDRUŽENJIH

Božena Lipej

MEMORANDUM O SODELOVANJU MED DRŽAVNIMA GEODETSKIMA UPRAVAMA REPUBLIKE SRBIJE IN SLOVENIJE

Mnenja in predlogi
Uvodnik
Iz znanosti in stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC