naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov ikonos, zajetih v istem preletu

Digital surface model and ortho-images generation from ikonos in-track stereo images

Avtor(ji):

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

Izvleček:

V članku je opisana izdelava digitalnega model površja (DMP) in ortopodob iz pankromatskega in multispektralnega stereopara posnetkov Ikonos. Pri tem se ugotavlja primernost posnetkov za kartiranje višine vegetacije večjega območja in uporabnost rezultatov za namene različnih prostorskih analiz. Koraki obdelave so vključevali izravnavo posnetkov s snopi z različnimi razporeditvami in številom oslonilnih točk, izdelavo digitalnega modela površja in ortopodob ter vrednotenje rezultatov. DMP je bil zaradi boljše ločljivosti posnetkov izdelan samo iz pankromatskega stereopara. Rezultati so bili vrednoteni s primerjavo z zelo natančnim modelom površja, izdelanim iz lidarskih podatkov. Analize so pokazale, da je povprečna višinska razlika med modeloma 8,2 metra, pri čemer je samo tretjina razlik manjših od 3 metrov. Rezultati so bili slabši na strmih pobočjih z visoko vegetacijo in območjih s sencami, ki so jih povzročili hribi in oblaki. Po drugi strani so bili rezultati vrednotenja ortopodob z ortofoto posnetki veliko boljši, saj so RMSE (koren povprečne kvadratne napake) položaja znašali pod 1,5 piksla za oba uporabljena stereopara.

Ključne besede:

zračno lasersko skeniranje, lidar, topografija, gostota lidarskih točk, teorem vzorčenja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.433-449

Citation:

Aleš Marsetič, Krištof Oštir (2010). Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov ikonos, zajetih v istem preletu. | Digital surface model and ortho-images generation from ikonos in-track stereo images. Geodetski vestnik, 54 (3), 433-449. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.433-449

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC