naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Iz znanosti in stroke

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

389-402

Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.389-402

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

403-416

Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.403-416

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

417-432

Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov ikonos, zajetih v istem preletu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.417-432

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

433-449

Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov ikonos, zajetih v istem preletu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.433-449

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

Realizacija geodezije v geotehniki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne

469-480

Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec

481-500

Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj

501-516

Pričakovanja potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic v republiki Sloveniji glede na njihov spol, starost, izobrazbo in zaposlenost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.501-516
Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Koledar strokovnih prireditev
Novice iz društvene dejavnosti
Oglasi
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC