naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela

Delimitation of functional regions of Slovenia based on labour market analysis

Avtor(ji):

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec

Izvleček:

V prispevku so predstavljeni trije pristopi k razmejitvi funkcionalnih regij na podlagi podatkov o dnevnih vozačih na delo: metoda trga dela, metoda območij delovne mobilnosti in metoda večstopenjskega združevanja. Prvi dve metodi zahtevata predhodno opredeljena središča, medtem ko pri tretji razmejimo funkcionalne regije brez njih. Navedene tri pristope smo preizkusili na primeru členitve Slovenije na funkcionalne regije na podlagi le enega pojava v prostoru, to je dnevne mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva med občinami. Uporaba različnih metod omogoča vpogled v različne pristope modeliranja funkcionalnih regij in primerjavo med njimi. Funkcionalne regije so lahko podlaga za številne organizacijske naloge in razvojne politike. Tako določene funkcionalno regije so lahko izhodišče za administrativno regionalizacijo Slovenije.

Ključne besede:

funkcionalna regija, dnevna mobilnost, regionalizacija, metoda trga dela, metoda območij delovne mobilnosti, metoda večstopenjskega združevanja, Slovenija.

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

Citation:

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec (2010). Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela. | Delimitation of functional regions of Slovenia based on labour market analysis. Geodetski vestnik, 54 (3), 481-500. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC