naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izdelava globusa Slovenije

Creation of the globe of Slovenia

Avtor(ji):

Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič

Izvleček:

Topografijo Zemlje lahko najbolj realno prikažemo na globusu, kar so vedeli že stari Grki. Največji prispevek k izdelovanju pomanjšanih modelov našega planeta je imel Mercator, ki je v 16. stoletju razdelil površino krogle na pasove in s tem povzročil pravo revolucijo v kartografiji, izdelava globusov pa je postala množična. Načelo izdelave globusov se odtlej ni spremenilo, le da je zdaj večji del postopka avtomatiziran. Še vedno pa veljajo za posebnost globusi posameznih držav. Temu izzivu smo se posvetili pri projektu izdelave globusa Slovenije v okviru predmeta Kartografija III pri študiju geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Izdelava globusa Slovenije v grobem obsega izdelavo pregledne karte države s stopnjo podrobnosti merila 1 : 1.000.000, projekcijo ravninske karte na kroglo in lepljenje tiskanih pasov na nosilni medij, v našem primeru na namizno svetilko.

Ključne besede:

globus, Mercatorjeva projekcija, pregledna karta, generalizacija, hipsometrija, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.103-110

Citation:

Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič (2011). Izdelava globusa Slovenije. | Creation of the globe of Slovenia. Geodetski vestnik, 55 (1), 103-110. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.103-110

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC