naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov

Cascading poor quality of geodetic data

Avtor(ji):

Dalibor Radovan

Izvleček:

Geodetska stroka uporabnikom zagotavlja geodetske podatke s področja osnovnega geodetskega sistema, nepremičnin in topografije, ti pa jih uporabljajo skupaj z drugimi prostorskimi podatki. Kakovost takšnih aplikacij je odvisna od kakovosti podatkov, pri čemer pa se tako ponudniki kot uporabniki podatkov premalo zavedajo kaskadnega prenosa napak z nekakovostne primarne ravni podatkov na druge, sekundarne, izvedene podatke.Geodezija je tradicionalno obravnavala napake predvsem kot položajne pogreške po zakonu o prenosu pogreškov, od obdobja vsesplošne digitalizacije geodetskih podatkov v devetdesetih letih pa se njihova kakovost, predvsem v povezavi z uporabo v geografskih informacijskih sistemih, opredeljuje tudi s standardiziranimi parametri kakovosti inmetapodatkov, pri čemer je položajna natančnost le eden od njih. Žal se pri tem zakriva vedenje, kateri podatek je referenčen in na kaj se relativno nanaša specificirana kakovost. V članku je zato obrazložen in uporabljen pojem »kaskadnost«, saj najbolje izraža, da je za dvig kakovosti potrebna stopenjska izboljšava, ki se začne pri temeljnih referenčnih podatkih in semantičnih definicijah objektnih tipov, šele zatem je smiselno ažuriranje in usklajevanje sekundarnih podatkov, ki so nastali na podlagi referenčnih.V članku so opisani vzroki, ki spreminjajo paradigmo in način obravnavanja kakovosti. Ker kaskadna slaba kakovost geodetskih podatkov lahko resno ogrozi ugled geodetske stoke, so opisani sodobni primeri aplikacij in projektov, pri katerih se je to že zgodilo. V sklepu so podani predlogi za izboljšanje stanja.

Ključne besede:

Kakovost geodetskega podatka, referenčni podatek, hierarhija, kaskadni prenos napak

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.205-214

Citation:

Dalibor Radovan (2011). Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov. | Cascading poor quality of geodetic data. Geodetski vestnik, 55 (2), 205-214. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.205-214

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC