naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Iz znanosti in stroke

Irena Ažman

193-204

Kakovost podatkov in direktiva INSPIRE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.193-204

Dalibor Radovan

205-214

Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.205-214

Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič

215-225

Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.215-225

Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Omang, Dag Solheim

226-234

Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.226-234

Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec

235-256

Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.235-256

Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada

257-268

Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.257-268

Sandi Berk, Žarko Komadina, Joc Triglav

269-283

Analiza skladnosti d48/gk- in d96/tm-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.269-283

Miran Brumec, Janez Koleša

284-291

Prilagoditev zemljiškokatstrskega prikaza pri izdelavi geodetskega načrta

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.284-291

Alenka Rotter, Jure Gnilšek

292-303

Razvoj identifikacijskega sistema za zemljišča v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.292-303

Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras

304-318

Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.304-318

Marijana Vugrin

319-333

Geodetske evidence kot povezovalni člen med lastnino in prostorom

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.319-333

Martin Smodiš

334-348

Zaključevanje uvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.334-348

Matjaž Grilc, Andrej Mesner, Marijana Vugrin

349-365

Izkušnje velikega lastnika in zasebnega sektorja geodezije v projektu obveščanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.349-365

Petra Vertelj Nared, Maja Simoneti

366-380

Analiza podatkovnih baz o mestnih zelenih površinah kot izhodišče za razpravo o povezavi med kakovostjo in uporabnostjo podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.366-380
Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Izobraževanje in šolstvo
Mnenja in predlogi
Knjižne novice in simpoziji
Koledar strokovnih prireditev
Novice iz društvene dejavnosti
Oglasi
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC