naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema

Status of the new height system development

Avtor(ji):

Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič

Izvleček:

V prispevku je predstavljen predlog za novo oštevilčevanje nivelmanskih poligonov in reperjev. Obravnavana je tudi analiza natančnosti izmerjenih višinskih razlik, opravljena na podlagi odstopanj obojestransko merjenih višinskih razlik in odstopanj pri zapiranju nivelmanskih zank. Na podlagi izravnave nivelmanske mreže in nivelmanskih poligonov je analizirana tudi natančnost na podlagi popravkov merjenih višinskih razlik in izvedena ocena natančnosti določitve nadmorske višine reperjev.

Ključne besede:

oštevilčevanje, nivelmanska mreža, reper, analiza natančnosti, izravnava

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.215-225

Citation:

Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič (2011). Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema. | Status of the new height system development. Geodetski vestnik, 55 (2), 215-225. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.215-225

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC