naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetske evidence kot povezovalni člen med lastnino in prostorom

Surveying records as a linking part between property and space

Avtor(ji):

Marijana Vugrin

Izvleček:

V prispevku je obravnavana umestitev lastninske pravice v prostor, ki je mogoča samo na podlagi podatkov zemljiškega katastra, pravzaprav njegovega grafičnega dela – zemljiškokatastrskega prikaza. Podana je definicija stopnje zaupanja v lociranje pravic na nepremičninah na podlagi zemljiškokatastrskega prikaza in način njenega določevanja. V prispevku je opredeljen tudi lastninski koncept v Republiki Sloveniji, katerega poznavanje je pomembno pri umeščanju lastninske pravice v prostor. Navedena so tudi neskladja, ki so bila zaznana v okviru projekta obveščanje o poskusnem izračunu nepremičnin zaradi »nepravilnega« umeščanja pravic v prostor. Predvsem smo se osredotočili na povezavo med parcelo in stavbo ter v ta namen preučili vzorec 1784 stavb, ki so enakomerno porazdeljene po ozemlju Slovenije.

Ključne besede:

etažna lastnina, lastninska pravica, obveščanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, parcela, stopnja zaupanja, zemljiški kataster, zemljiškokatastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz, zemljiška knjiga

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.319-333

Citation:

Marijana Vugrin (2011). Geodetske evidence kot povezovalni člen med lastnino in prostorom. | Surveying records as a linking part between property and space. Geodetski vestnik, 55 (2), 319-333. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.319-333

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC