naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Zaključevanje uvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin

Completion of the implementation of the real estate mass valuation system

Avtor(ji):

Martin Smodiš

Izvleček:

V prispevku je obravnavano množično vrednotenje nepremičnin, ki omogoča stroškovno učinkovito ocenjevanje vrednosti večjega števila istovrstnih nepremičnin na določen dan z uporabo standardiziranih postopkov in modelov vrednotenja nepremičnin. Rezultat množičnega vrednotenja je bolj ali manj natančna ocena tržne vrednosti nepremičnine, ki je odvisna od kakovosti modelov vrednotenja in podatkov o nepremičninah, potrebnih za ocenjevanje vrednosti. Na kratko je predstavljen projekt obveščanja lastnikov nepremičnin o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin z vidika generalnega vrednotenja nepremičnin. Nakazano je izboljšanje modelov vrednotenja nepremičnin na podlagi analiz stanja, značilnosti in trendov na trgih nepremičnin ter preučevanja prejetih pripomb lastnikov nepremičnin na poskusno izračunano vrednost nepremičnin in njihovega upoštevanja v skladu z merili množičnega vrednotenja nepremičnin, kar je eden izmed zadnjih korakov pri uvajanju množičnega vrednotenjanepremičnin.

Ključne besede:

množično vrednotenje nepremičnin, modeli vrednotenja nepremičnin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.334-348

Citation:

Martin Smodiš (2011). Zaključevanje uvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin. | Completion of the implementation of the real estate mass valuation system. Geodetski vestnik, 55 (2), 334-348. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.334-348

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC