naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji

A concept to define the number of functional regions: an application to NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia

Avtor(ji):

Samo Drobne, Marija Bogataj

Izvleček:

V prispevku predlagamo metodo za opredelitev števila in sestave funkcionalnih regij v državi. Pri metodi za odločanje glede števila funkcionalnih regij se upoštevata zahteva po bolj izenačeni vrednosti ekonomskih kazalnikov med regijami (povprečna variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami naj bo minimalna) ter evropsko priporočilo glede števila prebivalcev v regiji. S predlagano metodo smo analizirali regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji v obdobju 2000–2010. V aplikaciji predlagane metode smo iskali podobno razvite regije (čim manjšo neenakost med regijami).

Ključne besede:

regija, funkcionalna regija, vožnja na delo, odločanje, število funkcionalnih regij, NUTS 2, NUTS 3, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.128-150

Citation:

Samo Drobne, Marija Bogataj (2012). Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji. | A concept to define the number of functional regions: an application to NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia. Geodetski vestnik, 56 (1), 128-150. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.128-150

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC