naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Iz znanosti in stroke

Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič

9-26

Deformacijska analiza po postopku DELFT

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.009-026

Krešimir Frankić

27-40

Analiza deformacij s Helmertovo transformacijo

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.027-040

Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir

41-56

Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.041-056

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar

57-69

Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.057-069

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar

70-82

Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.070-082

Vesna Miličić, Andrej Udovč

83-104

Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanja narave v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.083-104

Samo Drobne, Marija Bogataj

105-127

Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.105-127

Samo Drobne, Marija Bogataj

128-150

Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.128-150

Artur Olaj, Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak

151-168

Urbani obvodni javni prostor – reka kot razvojni generator

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.151-168
Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Mnenja in predlogi
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Koledar strokovnih prireditev
Novice iz društvene dejavnosti
Oglasi
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC