naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Urbani obvodni javni prostor – reka kot razvojni generator

Urban riverside public space – river as the generator of development

Avtor(ji):

Artur Olaj, Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak

Izvleček:

Odprti javni prostori imajo ključno vlogo v razpoznavnosti mest, kar zlasti velja za javne prostore, ki leže ob rekah. Zato so reke, ki tečejo skozi mesta, njihovo naravno bogastvo in hkrati velik razvojni potencial. So močan ekonomski razvojni generator ter generator rasti in oblikovanja mestnih tkiv. Javni odprti obrečni prostori in njihove različne oblike so odvisni od hidroloških in geomorfoloških značilnosti rečnega telesa ter vplivov širšega okolja. Obravnavana tema je pomembna, saj sta bila kakovost obrečnih prostorov in njihov razvojni potencial v preteklosti premalo upoštevana. Danes so to prostori mesta, ki doživljajo največje transformacije. Za namen raziskave je bil pomen urbanega obvodnega javnega prostora preverjen v šestih evropskih mestih. Tema je v prispevku podrobneje predstavljena v treh mestih: Ljubljani, Ptuju in Gradcu. V njih prepoznavamo stične točke v odnosu do obrečnega prostora. Razprava o urbanem obrečnem prostoru se navezuje na dve območji, ki sta izbrani kot prostorski okvir raziskave: ožje območje rečnega koridorja (KUV – koridor urbanega vodotoka) in širše obrečje (NUV – nabrežje urbanega vodotoka). Javni prostori na območju NUV imajo velik in poseben prostorski potencial, kar je potrdila raziskava med uporabniki javnega prostora, izvedena z anketo v navedenih mestih. Anketa je hkrati pokazala nizko stopnjo splošne zavesti meščanov o možnostih, ki jih ponujajo obrečni prostor in ureditve javnih prostorov ob njem, ter o načinih, kako ta prostor obogatiti.

Ključne besede:

obvodni javni prostor, mestna jedra, identiteta, reka, rečni koridor, obrečje, trg

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.151-168

Citation:

Artur Olaj, Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak (2012). Urbani obvodni javni prostor – reka kot razvojni generator. | Urban riverside public space – river as the generator of development. Geodetski vestnik, 56 (1), 151-168. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.151-168

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC