naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetska dejavnost in enotni trg EU – prijatelja ali sovražnika?

Cadastral surveying and EU single market – friends or foes?

Avtor(ji):

Janja Hojnik

Izvleček:

V članku je obravnavana geodetska dejavnost glede na pravna načela enotnega trga EU. Dvajset let po njegovi vzpostavitvi namreč še vedno ni jasno, koliko njegova načela veljajo tudi za geodetsko dejavnost. Članek pojasnjuje temeljna pravna načela enotnega trga EU, v ta okvir umešča posebno naravo geodetske dejavnosti, ki je tako raznovrstna, da načela enotnega trga ponekod veljajo, drugod pa spet ne. V zadnjem delu avtorica presoja, kako slovenski Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1) vzpostavlja kompromis med zaščito nacionalnih interesov na geodetskem področju, varstvom strank in prednostmi enotnega trga EU.

Ključne besede:

enotni trg EU, geodeti, svoboda gibanja delavcev, prosti pretok storitev, svoboda ustanavljanja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.046-065

Citation:

Janja Hojnik (2013). Geodetska dejavnost in enotni trg EU – prijatelja ali sovražnika?. | Cadastral surveying and EU single market – friends or foes?. Geodetski vestnik, 57 (1), 46-65. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.046-065

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC