naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Karte vrednosti stavbnih zemljišč – metodološki pristop

Urban land value maps – a methodological approach

Avtor(ji):

Radoslaw Cellmer, Miroslaw Belej, Sabina Zrobek, Maruška Šubic Kovač

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.535-551

Citation:

Radoslaw Cellmer, Miroslaw Belej, Sabina Zrobek, Maruška Šubic Kovač (2014). Karte vrednosti stavbnih zemljišč – metodološki pristop. | Urban land value maps – a methodological approach. Geodetski vestnik, 58 (3), 535-551. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.535-551

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC